Talmanskonferensens framställning 3/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2001-2002

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2002-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande arbetsår fastslås till 3.150 euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning skall talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen erfordras därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår. För lagtingsåret 2000-2001 fastslogs  ersättningen till 18.000 mark (3.027,38 euro). Beloppet skall höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringar i lönetabellerna under senaste arbetsår höjts med ca 4,2 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet på ca 750 mark (ca 126 euro).

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp och övergången till euro föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för arbetsåret 2001-2002 fastställs till 3.150 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.150 euro som ersättning för representationskostnader lagtingsåret 2001-2002.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 januari 2002

 

 

Vice talman

 

 

Christer Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson