Talmanskonferensens framställning 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2003-2004

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2003-12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltla Kalle Alms och Danne Sundmans anhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

Ltl Kalle Alm har i en skrivelse av den 4 december 2003 anhållit om att befrias från  sitt uppdrag som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden. Ltl Danne Sundman har i en skrivelse av samma dag anhållit om att befrias  från uppdraget som ersättare i nämnden.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om en lagtingsledamot kan befrias från ett uppdrag som tillsatts genom val av lagtinget.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas, vilket möjliggör en omreglering av nämndens sammansättning. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att nämndens medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2003-2007. Beviljas anhållan sker fyllnadsval med kandidatlistor enligt 68a § arbetsordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar befria ltl Kalle Alm från hans uppdrag som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och ltl Danne Sundman från hans uppdrag som ersättare i nämnden, i vartdera fallet   räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 december 2003

 

 

Talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson