Talmanskonferensens framställning 3/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2009-2010

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2010-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande arbetsår fastslås till 1.835 euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning ska talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen erfordras därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår.

     För lagtingsåret 2008-2009 fastslogs representationsersättningen till 3.580 euro. Beloppet ska höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringar i lönetabellerna under senaste arbetsår höjts med 2,5 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet till 3.669,50 euro.

      Eftersom talmannen dock meddelat att han önskar att anslaget, med beaktande av landskapets ekonomiska läge, sänks med 50 procent under året föreslår talmanskonferensen att ersättningen fastslås till 1.835 euro.

     Med beaktande av talmannens önskemål föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för arbetsåret 2009-2010 fastställs till 1.835 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 1.835 euro som ersättning för representationskostnader lagtingsåret 2009-2010.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 mars 2010

 

 

Vice talman

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson