Talmanskonferensens framställning 3/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2017-2018

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2018-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamot Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamot Petri Carlsson har i en skrivelse av den 28 februari 2018 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet.

     Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som ledamoten har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2015-2019. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamot Petri Carlsson från hans uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019 räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 5 mars 2018

 

 

Talman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand