Talmanskonferensens framställning 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Talmanskonferensen

2001-04-02

TMK0420002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Befrielse från uppdrag som medlem och ersättare i utskott

 

 

Motivering

 

Vicetalman Viveka Eriksson, ltl Per-Erik Eriksson och ltl Dennis Jansson har i skrivelser den 2 april 2001 anhållit om befrielse från utskottsuppdrag, vtm Eriksson från sitt uppdrag som medlem i näringsutskottet, ltl Per-Erik Eriksson från sitt uppdrag som medlem i social- och miljöutskottet och ltl Dennis Jansson från sitt uppdrag från sitt uppdrag som medlem i justeringsutskottet. Vidare har ltl Jan-Erik Mattsson anhållit om befrielse från sitt uppdrag som ersättare i social- och miljöutskottet och ltl Dennis Jansson från uppdraget som ersättare i kulturutskottet.

     I samtliga fall är motiveringen att härigenom möjliggöra en ändring av respektive utskotts sammansättning.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från sådant uppdrag.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan om befrielse i samtliga fall beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottens ledamöter är valda till utgången av lagtingets mandatperiod 1999-2003. Beviljas anhållan sker enligt 68a § arbetsordningen fyllnadsval till uppdraget med kandidatlistor för återstoden av mandattiden.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar befria vtm Viveka Eriksson från uppdraget som medlem i näringsutskottet, ltl Per-Erik Eriksson från uppdraget som medlem i social- och miljöutskottet, ltl Dennis Jansson från uppdragen som medlem i justeringsutskottet och ersättare i kulturutskottet samt ltl Jan-Erik Mattsson från uppdraget som ersättare i social- och miljöutskottet, i samtliga fall räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

 

Mariehamn den 2 april 2001

 

 

 

Vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson