Talmanskonferensens framställning 4/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2009-2010

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2010-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Fredrik Karlström har i skrivelse av den 1 mars 2010 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i finansutskottet.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från utskottsuppdrag.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2007-2011. Beviljas anhållan sker fyllnadsval med kandidatlistor enligt 68a § arbetsordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Fredrik Karlström från hans uppdrag som medlem i finsnsutskottet räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 mars 2010

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson