Talmanskonferensens framställning 4/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2011-2012

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2012-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande år fastslås till 3.825 euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning ska talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen behövs därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår.

     För lagtingsåret 2010-2011 fastslogs representationsersättningen till 3.787 euro. Beloppet ska höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringen i lönetabellerna den 1 maj 2011 med en höjning om en procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet med  38 euro.

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för år 2012 fastställs till 3.825 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.825 euro som ersättning för representationskostnader år 2012.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2012

 

 

Vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson