Talmanskonferensens framställning 4/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2017-2018

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2018-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamot Johan Ehns anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamot Johan Ehn har i en skrivelse av den 1 mars 2018 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet.

     Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som ledamoten har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2015-2019. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamot Johan Ehn från hans uppdrag som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019 räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 5 mars 2018

 

 

Talman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand