Talmanskonferensens framställning 5/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 5/2011-2012

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2012-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Förslag till beslut om utdelning av lagtingets minnesmedalj

 

I anslutning till Ålands självstyrelses 25-årsjubileum år 1947, 50-årsjubileum år 1972 och 60-årsjubileum år 1982 lät landstinget prägla minnesmedaljer.  Syftet var att hugfästa minnet av självstyrelsens tillkomst och att hedra det arbete som utförts för självstyrelsens befästande och utvecklande.

     Vid självstyrelsens 70-års jubileum år 1992 utdelades 1982-års medaljer till dem som vid utgången av år 1982 uppfyllde de riktlinjer för utdelning av medaljen som antogs vid jubileumsplenum den 9 juni 1982. Sedan självstyrelsens 70-årsjubileum har många medborgare gjort sig förtjänta av att enligt tidigare principer erhålla minnesmedaljen av år 1982. Som en erkänsla för framgångsrik verksamhet landskapet till gagn har talmanskonferensen därför beslutat föreslå att 1982 års minnesmedalj i brons ska tilldelas förtjänta personer verksamma inom självstyrelsens organ, vilka inte tidigare har fått minnesmedaljerna år 1972, 1982 eller 1992, enligt följande:

 

1.      Personer som har varit lagtingets talman under minst ett lagtingsår eller som har varit lantråd minst ett år.

 

2.      Personer som vid utgången av år 2012 under minst tio år har varit medlemmar av lagtinget eller ledamöter Ålands landskapsregering eller som under sammanlagt minst tio år varit medlemmar av Ålands landsting och ordinarie ledamöter av Ålands landskapsstyrelse.

 

3.      Personer som vid utgången av år 2012 under sammanlagt minst tio år har varit ledamöter i Finlands riksdag för Ålands valkrets.

 

4.      Personer som vid utgången av år 2012 under sammanlagt minst tio år varit medlemmar av Ålandsdelegationen eller verkat som landskapsrevisorer.

 

5.      Personer som vid utgången av år 2012 varit verksamma minst 15 år som lagtingets eller Ålandsdelegationens tjänstemän.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget besluter att utdela 1982-års minnesmedalj i brons i enlighet med de fastställda kriterierna.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2012

 

 

Talman

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


                                                                                         Bilaga

Personer som verkat som lagtingets talman eller som lantråd:

 

Eriksson Viveka, Finström

Nordlund Roger, Mariehamn

 

Personer som vid utgången av år 2012 under minst 10 år varit ledamöter vid Ålands lagting eller Ålands landskapsregering:

 

Beijar Christian, Mariehamn

Boman Ronald, Mariehamn

Carlson Gun, Hammarland

Eklöw Raija-Liisa, Lumparland

Englund Anders, Vårdö

Eriksson Anders, Jomala

Erland Olof, Finström

Holmberg Lars, Lemland

Häggblom Bert, Mariehamn

Jansson Christer, Jomala

Karlsson Runar, Saltvik

Karlström Fredrik, Jomala

Lindeman Harriet, Mariehamn

Lindholm Gun-Mari, Lemland

Lundberg Britt, Mariehamn

Mattsson Jan-Erik, Eckerö

Perämaa Mats, Kumlinge

Sjöblom Anne-Helena, Mariehamn

Sjölund Folke, Mariehamn

Sjöstrand Leo, Kökar

Strand Jörgen, Jomala

Sundman Danne, Lemland

Söderholm Ray, Hammarland

Söderlund Rodmar, Seglinge

Tuominen Pekka, Mariehamn

 

Personer som vid utgången av år 2012 under sammanlagt minst tio år har varit ledamöter i Finlands riksdag för Ålands valkrets

 

Jansson Gunnar, Mariehamn

 

Personer som vid utgången av år 2012 under sammanlagt minst 10 år varit medlemmar av Ålandsdelegationen eller verkat som landskapsrevisorer

 

Lindbäck Peter, Saltvik

Johansson Lars W, Helsingfors

Helminen Klaus, Helsingfors

Olsson Olof, Helsingfors

Mäenpää Olli, Helsingfors

Lundberg Magnus, Mariehamn

Jansson Runa-Lisa, Saltvik

 

Personer som vid utgången av år 2012 varit verksamma minst 15 år som lagtingets eller Ålandsdelegationens tjänstemän

 

Eriksson Susanne, Mariehamn

Johansson Lars Ingmar, Mariehamn

Åkerblom Rainer, Mariehamn