Dokument

7 801 - 7 890 av totalt 7 890 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Spörsmål 5/2004-2005 2004-2005
Spörsmål 5/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 6/2001-2002 2001-2002
Spörsmål 6/2002-2003 2002-2003
Spörsmål 6/2004-2005 2004-2005
Spörsmål 6/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 7/2001-2002 2001-2002
Spörsmål 7/2009-2010 2009-2010
Spörsmål 8/2001-2002 2001-2002
Spörsmål 9/2001-2002 2001-2002
Stora utskottets betänkande 1/2001-2002 2000-2001
Stora utskottets betänkande 1/2005-2006 2004-2005
Stora utskottets betänkande 1/2006-2007 2006-2007
Stora utskottets betänkande 1/2008-2009 2008-2009
Stora utskottets betänkande 1/2009-2010 2008-2009
Stora utskottets betänkande 1/2010-2011 2009-2010
Stora utskottets betänkande 1a/2001-2002 2001-2002
Stora utskottets betänkande 1a/2005-2006 Stora utskottets betänkande 1a/2005-2006 2005-2006
Stora utskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Stora utskottets betänkande 2/2001-2002 2001-2002
Stora utskottets betänkande 2/2002-2003 2002-2003
Stora utskottets betänkande 2/2005-2006 2005-2006
Stora utskottets betänkande 2/2005-2006 2005-2006
Stora utskottets betänkande 2/2005-2006 2004-2005
Stora utskottets betänkande 2/2008-2009 2007-2008
Stora utskottets betänkande 2/2009-2010 2008-2009
Stora utskottets betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 2009-2010 2009-2010
Stora utskottets betänkande 3/2001-2002 2001-2002
Stora utskottets betänkande 3/2002-2003 2002-2003
Stora utskottets betänkande 3/2008-2009 2008-2009
Stora utskottets betänkande 3/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 4/2001-2002 2001-2002
Stora utskottets betänkande 4/2002-2003 2001-2002
Stora utskottets betänkande 4/2002-2003 2000-2001
Stora utskottets betänkande 4/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 5/2002-2003 2002-2003
Talmanskonferensens framställning 1/2001-2002 2001-2002
Talmanskonferensens framställning 1/2002-2003 2002-2003
Talmanskonferensens framställning 1/2003-2004 2003-2004
Talmanskonferensens framställning 1/2004-2005 2004-2005
Talmanskonferensens framställning 1/2005-2006 2005-2006
Talmanskonferensens framställning 1/2006-2007 2006-2007
Talmanskonferensens framställning 1/2007-2008 2007-2008
Talmanskonferensens framställning 1/2008-2009 2008-2009
Talmanskonferensens framställning 1/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 1/2010-2011 2010-2011
Talmanskonferensens framställning 1/2011-2012 2011-2012
Talmanskonferensens framställning 1/2012-2013 2012-2013
Talmanskonferensens framställning 1/2013-2014 2013-2014
Talmanskonferensens framställning 1/2014-2015 2014-2015
Talmanskonferensens framställning 1/2015-2016 2015-2016
Talmanskonferensens framställning 1/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 2/2001-2002 2001-2002
Talmanskonferensens framställning 2/2002-2003 2002-2003
Talmanskonferensens framställning 2/2003-2004 2003-2004
Talmanskonferensens framställning 2/2005-2006 2005-2006
Talmanskonferensens framställning 2/2007-2008 2007-2008
Talmanskonferensens framställning 2/2008-2009 2008-2009
Talmanskonferensens framställning 2/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 2/2010-2011 2010-2011
Talmanskonferensens framställning 2/2011-2012 2011-2012
Talmanskonferensens framställning 2/2012-2013 2012-2013
Talmanskonferensens framställning 2/2013-2014 2013-2014
Talmanskonferensens framställning 2/2014-2015 2014-2015
Talmanskonferensens framställning 2/2015-2016 2015-2016
Talmanskonferensens framställning 2/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 3/2001-2002 2001-2002
Talmanskonferensens framställning 3/2003-2004 2003-2004
Talmanskonferensens framställning 3/2005-2006 2005-2006
Talmanskonferensens framställning 3/2007-2008 2007-2008
Talmanskonferensens framställning 3/2008-2009 2008-2009
Talmanskonferensens framställning 3/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 3/2011-2012 2011-2012
Talmanskonferensens framställning 3/2012-2013 2012-2013
Talmanskonferensens framställning 3/2013-2014 2013-2014
Talmanskonferensens framställning 3/2015-2016 2015-2016
Talmanskonferensens framställning 3/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 4/2000-2001 2000-2001
Talmanskonferensens framställning 4/2001-2002 2001-2002
Talmanskonferensens framställning 4/2003-2004 2003-2004
Talmanskonferensens framställning 4/2007-2008 2007-2008
Talmanskonferensens framställning 4/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 4/2011-2012 2011-2012
Talmanskonferensens framställning 4/2017-2018 2017-2018
Talmanskonferensens framställning 5/2007-2008 2007-2008
Talmanskonferensens framställning 5/2009-2010 2009-2010
Talmanskonferensens framställning 5/2011-2012 2011-2012
Talmanskonferensens framställning 5/2017-2018 2017-2018