Åtgärdsmotion

Förkortas MOT

Lagtingsledamöternas egna förslag kallas motioner. Motioner ska vara skriftliga och de kan undertecknas av en eller flera ledamöter.

Motioner väcks i regel av ledamöter som är i opposition eftersom de ledamöter som hör till regeringspartierna kan påverka regeringen direkt.

Det finns tre slag av motioner:
-lagmotioner
-budgetmotioner
-åtgärdsmotioner

Åtgärdsmotioner innehåller förslag om att lagtinget ska begära att t.ex. landskapsregeringen ska vidta en viss åtgärd. En sådan begäran kan förutom till landskapsregeringen vara riktad till riksdagen, talmanskonferensen eller självstyrelsepolitiska nämnden.
Åtgärdsmotion