Budgetförslag

Förkortas BF

Lagtingets andra huvuduppgift vid sidan av lagstiftningen är att besluta om landskapsbudgeten.

Senast den 1 november ska landskapsregeringen lämna ett förslag till nästa års budget till lagtinget som först för en lång diskussion om förslaget innan det lämnas till finans- och näringsutskottet för beredning. Utskottet lämnar sedan ett betänkande till lagtinget som vanligtvis klubbar budgeten veckan före jul.
Budgetförslag