Debatt

Förkortas DEB

Talmanskonferensen kan enligt 38 § lagtingsordningen besluta att en debatt om en aktuell fråga men utan anknytning till ett särskilt ärende ska hållas vid lagtingets plenum. Debatten kan även hållas som en allmänpolitisk utan att begränsas till någon speciell fråga. Lagtinget fattar inte beslut med anledning av sådana debatter.

Inför en debatt enligt 38 § lagtingsordningen beslutar talmanskonferensen om vilken fråga som ska debatteras, när debatten ska hållas och vilka tidsbegränsningar för anföranden och repliker som ska gälla. Talmanskonferensen kan även besluta att enbart en del av lagtingets ledamöter får delta och i så fall vilka.

Debatter enligt 38 § lagtingsordningen hålls i genomsnitt ungefär en gång vartannat år.