Finans- och näringsutskottets redogörelse

Förkortas FUR

Finans- och näringsutskottet ska årligen avge en skriftlig redogörelse till lagtinget beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal.

Finans- och näringsutskottet kan till den del lagtingets godkännande behövs, godkänna tjänstekollektivavtalen för landskapets tjänstemän. Lagtingets godkännande behövs när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten. Det är även finans- och näringsutskottet som godkänner tjänstekollektivavtalen för personalen vid lagtingets kansli.
Finans- och näringsutskottets redogörelse