Landskapsregeringens meddelande

Förkortas M

Landskapsregeringen kan avge meddelande till lagtinget i sådana frågor som landskapsregeringen anser att lagtinget bör informeras om och uttala sig i. Meddelandena innehåller inte något direkt förslag till åtgärd av lagtinget. Ofta handlar meddelandena om stora reformer som ännu är på planeringsstadiet.
Landskapsregeringens meddelande