Landskapsrevisionens berättelse

Förkortas RB

Lagtinget övervakar landskapets finanser och hur budgeten iakttas. Under lagtinget finns en oberoende revisionsmyndighet som svarar för revisionen av landskapets finanser och iakttagandet av budgeten. Revisionsmyndigheten överlämnar ärenden till lagtinget i form av berättelser.

Landskapsrevisionen ska i enlighet med landskapslagen (2013:25) om landskapsrevisionen årligen före utgången av februari lämna en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen och före utgången av september en berättelse om sin verksamhet. I enlighet med landskapslagen (2011:17) om valfinansiering ska landskapsrevisionen efter att ett valresultat har fastställts lämna en berättelse avseende redovisningar av valfinansiering.

Landskapsrevisionens berättelser behandlas i finans- och näringsutskottet före den slutliga behandlingen i plenum.
Landskapsrevisionens berättelse