Lantrådets upplysning

Förkortas LU

Lantrådet eller en minister som lantrådet utser kan ge lagtinget upplysningar i aktuella frågor. En sådan upplysning ges utanför föredragningslistan vid en tidpunkt som avtalas med talmannen.

Lagtinget fattar inte beslut med anledning av upplysningar.

Talmanskonferensen beslutar om en diskussion ska tillåtas med anledning av upplysningen. Talmanskonferensen kan även av särskilda skäl besluta att upplysningen inte ska ges.

Möjligheten att lämna lantrådets upplysning tillkom inför valperioden 2011-2015 och hade per 30 juni 2020 utnyttjats fyra gånger. Vid dessa tillfällen har talmanskonferensen än så länge beslutat att diskussion och repliker inte tillåts.