Misstroendeyrkande

Förkortas MY

Minst fem lagtingsledamöter kan tillsammans framställa ett skriftligt yrkande på att lagtinget ska förklara att lantrådet saknar lagtingets förtroende. Ärendet får inte tas upp till behandling innan lantrådet beretts tillfälle att inom tre dagar avge en förklaring. Ett beslut i ärendet får fattas tidigast på fjärde dagen därefter.

För godkännande av ett yrkande om misstroende krävs minst 16 röster. Ett sådant beslut ska fattas genom en öppen omröstning

Om ett misstroendeyrkande godkänns och lagtinget därmed har förklarat att lantrådet saknar lagtingets förtroende ska en ny landskapsregering tillsättas.
Misstroendeyrkande