Spörsmål

Förkortas S

Minst fem lagtingsledamöter kan tillsammans framställa ett skriftligt spörsmål med ett bestämt innehåll riktat till landskapsregeringen i ett ärende som faller inom landskapsregeringens behörighet.

Spörsmålet lämnas till talmannen som utan dröjsmål ska sända det till landskapsregeringen. Landskapsregeringen ska inom tio dagar ge ett skriftligt svar på spörsmålet eller meddela att svar inte kommer att avges.
Svaret eller meddelandet om att svar inte kommer att lämnas behandlas i plenum. Efter avslutad diskussion kan lagtinget fatta beslut om att uppmana landskapsregeringen att vidta åtgärder.

Den förste undertecknaren kan skriftligen återta spörsmålet.

Spörsmål har de senaste valperioderna förekommit ca. 2 gånger per år.
Spörsmål