Anders Eriksson

Anders Eriksson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-11-06 – 2022-11-09
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-13
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2009-09-11 – 2011-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Näringsutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Medlem i Ålands landskapsregering
  1995-11-23 – 1999-12-01
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsstyrelse
  1994-04-22 – 1995-11-22
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1991-11-29 – 1995-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ordförande i Finansutskottet
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1990-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1990-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.