Simon Holmström

Simon Holmström

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2021-11-15 –
 • Ersättare i Talmanskonferensen
  2019-12-13 – 2021-11-14
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-11-06 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, talman! Under året utvärderar landskapsregeringen kollektivtrafikens upplägg innan större ändringar görs. Mycket behöver förändras för att göra kollektivtrafiken en central del av ålänningarnas liv, med tanke på att dagens struktur har grund i 80...

  Modernisera kollektivtrafiken (SF 26/2022-2023) Föredras Fråga 2023-09-18 15:13:37
 • Tack, talman! Debatten förra veckan blev rätt geggig om jag får säga det själv. När argumenten inte räckte till så då flög epitet som avfallssocialist och annat fult som jag inte tänker upprepa. ...

  Anpassad kommunal avfallshantering (LF 29/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-09-18 14:00:24
 • Talman! Småföretagen utgör ryggraden i den åländska ekonomin. De är kreativa och innovativa, skapar en attraktionskraft för Åland som besöksdestination och de skapar arbetstillfällen i våra samhällen....

  Ny blankettlag om livsmedel (LF 23/2022-2023) Andra behandling Anförande 2023-09-18 13:01:34
 • Tack, talman! I tider av ekologisk kris och ekonomiska svårigheter måste vi göra allt för att minska förbrukningen av nya naturresurser, öka livslängden på de resurser som vi har och hantera avfall på det minst dåliga sättet möjligt. ...

  Anpassad kommunal avfallshantering (LF 29/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-09-13 15:44:21
 • Talman! Det är oerhört viktigt att medborgarna har förtroende för de livsmedel som de konsumerar och att de kan vara säkra på att de är av högsta standard. Samtidigt måste vi erkänna att Åland är en plats med sina egna specifika utmaningar och...

  Ny blankettlag om livsmedel (LF 23/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-09-13 14:26:23
 • Tack, talman! Norden har den senaste tiden visat att det är en stark och dynamisk region som är engagerad i att främja samarbete och lösningar på gemensamma utmaningar. Vi stod enade i fördömande av den olagliga ryska invasionen av Ukraina, enade i...

  Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 (NRB 1/2022-2023) Föredras Gruppanförande 2023-09-08 10:42:29
 • Talman! Skyddshem är en viktig del av vår sociala infrastruktur. Ett skyddshem är en plats där de som är mest utsatta och sårbara kan söka fristad och skydd från våld och övergrepp. Eftersom den allra störst delen av våldet sker i hemmet så behövs en...

  Ny skyddshemslag (LF 39/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-09-06 16:17:14
 • Talman! Jag måste ta mig friheten att nämna något som inte direkt tas upp av den självstyrelsepolitiska redogörelsen, nämligen Ålands mångåriga strävan att bli representerat via en plats i Europaparlamentet. Väl medveten om att detta är en fråga som...

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting (RS 1/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-06-12 14:13:38
 • Tack, talman! Vattenfrågorna berör oss alla och har en särskild plats hos oss ålänningar, det har vi hört flera gånger. Vattnet har alltid haft stor betydelse för oss oavsett om det handlar om resor, levebröd eller rekreation. ...

  Ändring av vattenlagen (LF 33/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-06-07 11:50:46
 • Tack, talman! Diskussionen kring hur Finland sköter Ålandsärenden har av allt att döma växt under de senaste åren. Internationella experter har dock inte alltid varit beredda att ge sina ståndpunkter om Ålands folkrättsliga status i rädslan av att...

  Ålands folkrättsliga ställning (SF 22/2022-2023) Föredras Fråga 2023-06-07 10:36:39