Jan Salmén

Jan Salmén

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Vice ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2021-02-02 –
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2021-01-20 – 2021-02-02
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2019-12-18 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • I den här nya blankettlagen om fordon släpper inte Åland ifrån sig någon riktig behörighet till Finland. Det är en uppdatering av fordonslagen för att den ska överensstämma med EU-rätten. Det mesta är redan av EU reglerade frågor, varken Finland eller...

  Ny blankettlag om fordon (LF 22/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-09-15 13:16:14
 • Talman! I tilläggsbudgeten 2 om åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi skrivs det att landskapsregeringen kommer att tillsätta en arbetsgrupp där medlemmar från den kommunala sektorn ingår. Till uppdraget hör att analysera landskapsandelssystemet...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-12 14:15:04
 • Talman! I förslaget till första tilläggsbudget finns det en utökad fullmakt för Bomarsunds besökscentrum för ökade kostnader. Jag motsätter mig inte besökscentret, att det uppförs bara man håller sig inom den budget som finns. Ingen utökning alltså. ...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 (BF 3/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-03-29 16:10:30
 • Talman! Först vill jag tacka lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin för en saklig, fin redogörelse för utskottets arbete med den nya offentlighetslagstiftningen. Jag tänker inte göra några större genomgångar för Rainer Juslin gjorde en bra...

  Ny offentlighetslagstiftning (LF 8/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-03-22 14:25:48
 • Tack, talman! Styrelsens utveckling under hundra år ska firas det kommande budgetåret, framgången och utveckling har inte skett i någon större utsträckning inom styrelsens kärnområden mot mer självbestämmande Åland, trots otaliga...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-13 10:27:59
 • Talman! EU:s återhämtningsfond behandlas i ett kort stycke i budgeten för 2021. En nationell plan måste skickas till EU för godkännande och sökandet från fonden skall ske före den 30.4.2021. Ålands andel av Finlands del är ca. 12 miljoner €. Det...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-11 15:06:15
 • Talman! Det här lagförslaget som nu kom så hade jag hoppats på att man skulle titta över lite från ministerns sida och infört en sådan sak som var med förut i den förra lagen som ministern var med om själv. Han nämnde att det togs bort, det som heter ...

  Stöd för hållbart skogsbruk (LF 37/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-09-16 14:18:42
 • Talman! I regeringsprogrammet, under Miljö, finns det en skrivning om att nya skyddsområden inrättas i samråd med markägarna. Jag tycker det är bra om man kan komma till en lösning med alla fornminnesområden som är oklara och inte färdigt behandlas. Det...

  Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" (M 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-18 13:38:14
 • Herr talman! Ledamöter, ministrar och om det är några åhörare som orkar vara kvar och lyssna på den långa debatten. Nu ska jag försöka hålla mig inom tiden. Jag hade tänkte säga något till om något annat ämne, men jag kan ju inte anmäla mig en gång till...

  Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" (M 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-16 19:43:11