Bert Häggblom

Bert Häggblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2020-11-02 – 2023-10-31
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2020-11-02 – 2023-10-31
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2020-11-02 – 2023-10-31
 • Talman i Ålands lagting
  2020-11-02 – 2023-10-31
 • Talman i Presidiet
  2020-11-02 – 2023-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2020-11-02
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2019-11-06 – 2020-11-02
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 – 2020-12-07
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2019-11-06 – 2020-11-02
 • Andra vicetalman i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2020-11-02
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ersättare i Kanslikommissionen
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ersättare i Talmanskonferensen
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1999-11-01 – 2002-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1999-11-01 – 2002-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1999-11-01 – 2002-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Ordförande i Stora utskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1992-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  1988-11-01 – 1989-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1987-11-01 – 1988-10-31
 • Ordförande i Justeringsutskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1979-11-01 – 1983-03-21
 • Ledamot i Ålands lagting
  1979-11-01 – 1983-03-21

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.