Anders Eriksson

Anders Eriksson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 –
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-11-06 –
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2009-09-11 – 2011-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Näringsutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Medlem i Ålands landskapsregering
  1995-11-23 – 1999-12-01
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsstyrelse
  1994-04-22 – 1995-11-22
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1991-11-29 – 1995-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ordförande i Finansutskottet
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1990-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1990-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Tack för ordet, herr talman! Det har verkligen varit olika nivå, olika innehåll på anföranden hittills, det tycker jag är väldigt bra. Det är bra att vi har olika åsikter och att vi tar till oss det bästa av de olika åsikterna som kommer fram och...

  Förslag till Ålands budget för år 2020 (BF 1/2019-2020) Remissdebatt Gruppanförande 2019-11-13 16:03:16
 • Tack, herr talman! Det här är en blankettlagstiftning. Jag kan berätta för de nya ledamöterna att blankettlagstiftning innebär att man skriver om finsk lag i stället för att tänka själva. Det här är blankettlagstiftning när den är som sämst, dvs det...

  Ändring av avfallslagstiftningen (LF 1/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2019-11-06 13:15:52