Barbro Sundback

Barbro Sundback

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2011-2015

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Vice ordförande i Lagutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Talman i Presidiet
  2005-11-01 – 2007-10-31
 • Vice ordförande i Nordiska rådet
  2005-01-12 – 2006-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2005-11-14
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  2003-11-01 – 2005-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ordförande i Stora utskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Ordförande i Justeringsutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ordförande i Justeringsutskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Vice ordförande i Lagutskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ersättare i Justeringsman
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ordförande i Kulturutskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ordförande i Kulturutskottet
  1985-11-01 – 1987-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1984-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1983-11-01 – 1984-10-31
 • Ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
  1983-11-01 – 1985-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Finansutskottet
  1982-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1981-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1981-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1979-11-01 – 1981-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1979-11-01 – 1981-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1979-11-01 – 1983-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.