Christer Jansson

Christer Jansson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2001-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2001-11-01 – 2003-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  2001-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1999-11-01 – 2001-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ledamot i Justeringsman
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Vice ordförande i Lagutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1988-11-01 – 1990-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ordförande i Justeringsutskottet
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1988-04-25 – 1991-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  1988-04-20 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.