Danne Sundman

Danne Sundman

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Justeringsman
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Finansutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-12-19 – 2007-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ordförande i Kulturutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2003-12-19
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Stora utskottet
  2001-04-04 – 2003-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2001-04-04 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsstyrelse
  1999-12-02 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1999-11-01 – 1999-12-02
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  1999-11-01 – 1999-12-02
 • Övriga uppdrag

 • Medlem i Kulturutskottet
  1999-03-15 – 1999-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  1999-03-08 – 1999-10-31
 • Medlem i Ålands lagting
  1999-03-03 – 2003-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1999-03-03 – 1999-12-02
 • Ersättare i Ålands lagting
  1999-03-03 – 1999-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.