Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson

Politiska uppdrag

  • Övriga uppdrag

  • Vice ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
    1983-11-01 – 1987-10-31
  • Ersättare i Finansutskottet
    1983-11-01 – 1987-10-31
  • Ledamot i Ålands lagting
    1983-11-01 – 1987-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.