Gun-Mari Lindholm

Gun-Mari Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2011-2015

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-25 – 2013-11-25
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2015-12-03 – 2019-10-31
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2015-12-02 – 2019-10-31
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2015-12-02 – 2019-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2015-12-02 – 2019-10-31
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2015-11-04 – 2015-12-02
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2015-11-04 – 2015-12-02
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2015-11-04 – 2015-12-02
 • Talman i Presidiet
  2015-11-02 – 2015-12-02
 • Talman i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2013-11-27 – 2015-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2013-11-27 – 2015-10-31
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2013-11-27 – 2015-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2008-06-04 – 2011-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-11-01 – 2008-06-03
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Medlem i Justeringsman
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Medlem i Lagutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Näringsutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.