Gunnar Jansson

Gunnar Jansson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2011-2015

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2011-11-03 – 2011-12-07
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  2011-11-01 – 2011-12-07
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2011-11-01 – 2011-12-07
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Första vicetalman i Presidiet
  2007-12-05 – 2011-10-31
 • Talman i Presidiet
  2007-11-01 – 2007-12-03
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Ersättare i Stora utskottet
  1991-11-01 – 1992-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1992-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.