Harriet Lindeman

Harriet Lindeman

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Kanslikommissionen
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Ersättare i Kulturutskottet
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2005-01-05
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-04-02 – 2003-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Medlem i Näringsutskottet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Vice ordförande i Stora utskottet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsregering
  1999-11-01 – 2001-04-02
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1991-11-01 – 1991-11-27
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1991-11-01 – 1991-11-27
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.