Inger Sagulin

Inger Sagulin

Politiska uppdrag

 • Övriga uppdrag

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1990-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1989-11-01 – 1991-10-30
 • Ersättare i Finansutskottet
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1987-11-01 – 1990-10-31
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1987-11-01 – 1989-10-31
 • Medlem i Finansutskottet
  1987-11-01 – 1989-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1989-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1985-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1981-11-01 – 1983-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1980-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1980-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1980-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1980-11-01 – 1981-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.