Jan-Erik Lindfors

Jan-Erik Lindfors

Politiska uppdrag

 • Övriga uppdrag

 • Medlem i Talmanskonferensen
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Vice ordförande i Lagutskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1984-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1983-11-01 – 1987-10-30
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1982-11-01 – 1983-10-31
 • Ordförande i Lagutskottet
  1982-11-01 – 1983-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1979-11-01 – 1982-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1979-11-01 – 1982-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1979-11-01 – 1982-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1978-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1978-11-01 – 1979-10-31
 • Medlem i Justeringsutskottet
  1976-11-01 – 1979-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1975-11-01 – 1978-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1975-11-01 – 1979-10-31
 • Ordförande i Lagutskottet
  1975-11-01 – 1979-10-31
 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  1975-11-01 – 1976-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1975-11-01 – 1979-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.