Jan-Erik Mattsson

Jan-Erik Mattsson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2010-04-23 – 2011-10-31
 • Ordförande i Finansutskottet
  2010-04-23 – 2011-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2010-04-23 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  2007-11-26 – 2010-04-19
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ersättare i Finansutskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2005-01-10 – 2007-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2003-11-27
 • Medlem i Finansutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-27
 • Ersättare i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2003-11-27
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i Finansutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  1999-11-01 – 2001-03-01
 • Övriga uppdrag

 • Ersättare i Näringsutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.