Johan Ehn

Johan Ehn

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2015-2019

 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2018-03-13 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2017-12-02 – 2019-10-31
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2017-11-15 – 2018-03-12
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2017-11-15 – 2018-03-12
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2017-11-15 – 2018-03-12
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2015-12-02 – 2017-11-03
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2015-12-02 – 2017-11-03
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2015-12-02 – 2017-11-03
 • Talman i Presidiet
  2015-12-01 – 2017-11-03
 • Talman i Ålands lagting
  2015-11-26 – 2017-12-01
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-26 – 2015-10-31
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2011-11-03 – 2011-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ordförande i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2006-12-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2005-10-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2005-10-01 – 2007-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2005-01-10 – 2007-10-31
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  2003-12-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2003-12-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  2003-12-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2003-11-28 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.