Jörgen Strand

Jörgen Strand

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Stora utskottet
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Medlem i Näringsutskottet
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-28 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands landskapsregering
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  2003-11-26 – 2007-11-26
 • Ledamot i Ålands landskapsregering
  2003-11-26 – 2007-11-26
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Medlem i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-26
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Stora utskottet
  2001-04-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ordförande i Kulturutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1999-11-01 – 2003-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Herr talman! Ledamot Gunell pratade om att man ska hålla sin linje när det gäller skärgårdstrafiken och de satsningar som man eventuellt ska göra där. Ledamot Gunell och jag satt båda i Ålands landskapsregering och drev hårt på en tunnel när det...

  Förslag till Ålands budget för år 2020 (BF 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-11 18:21:56