Karl-Gunnar Fagerholm

Karl-Gunnar Fagerholm

Politiska uppdrag

 • Övriga uppdrag

 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1989-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1984-11-01 – 1987-10-30
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1983-11-01 – 1984-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1978-11-01 – 1979-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1978-11-01 – 1979-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1978-11-01 – 1979-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  1978-11-01 – 1979-10-31
 • Ordförande i Justeringsutskottet
  1977-11-01 – 1978-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1977-11-01 – 1978-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1976-11-01 – 1978-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  1976-11-01 – 1979-10-31
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  1975-11-01 – 1976-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1975-11-01 – 1976-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1975-11-01 – 1979-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  1975-11-01 – 1978-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.