Karl-Johan Fogelström

Karl-Johan Fogelström

Politiska uppdrag

  • Mandatperioden 2011-2015

  • Medlem i Finans- och näringsutskottet
    2011-11-30 – 2015-10-31
  • Ersättare i Ålands lagting
    2011-11-28 – 2015-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.