Klas-Erik Lundberg

Klas-Erik Lundberg

Politiska uppdrag

  • Övriga uppdrag

  • Ledamot i Ålands lagting
    1975-11-01 – 1979-10-31
  • Ersättare i Justeringsutskottet
    1975-11-01 – 1976-10-31
  • Medlem i Lag- och ekonomiutskottet
    1975-11-01 – 1979-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.