Olof Salmén

Olof Salmén

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 1999-2003

 • Andra vicetalman i Presidiet
  2002-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  2001-03-29 – 2003-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1999-11-01 – 1999-12-02
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Ersättare i Näringsutskottet
  1999-11-01 – 1999-12-02
 • Medlem i Finansutskottet
  1999-11-01 – 1999-12-02
 • Övriga uppdrag

 • Medlem i Talmanskonferensen
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1994-03-28 – 1995-11-29
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  1992-11-01 – 1995-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Vice ordförande i Stora utskottet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1990-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1988-04-20 – 1991-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsstyrelse
  1987-11-01 – 1988-04-20
 • Medlem i Finansutskottet
  1987-11-01 – 1989-10-31
 • Ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  1973-11-01 – 1975-10-31
 • Medlem i Lag- och ekonomiutskottet
  1971-11-01 – 1972-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1971-11-01 – 1975-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1971-11-01 – 1973-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.