Peter Grönlund

Peter Grönlund

Politiska uppdrag

  • Mandatperioden 2003-2007

  • Ersättare i Lagutskottet
    2003-11-01 – 2007-10-31
  • Medlem i Finansutskottet
    2003-11-01 – 2007-10-31
  • Ledamot i Ålands lagting
    2003-11-01 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.