Ritva Sarin Grufberg

Ritva Sarin Grufberg

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Finansutskottet
  1999-11-01 – 2001-03-28
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1999-11-01 – 2001-03-28
 • Medlem i Näringsutskottet
  1999-11-01 – 2001-03-28

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.