Roger Jansson

Roger Jansson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2013-11-27 – 2015-10-31
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Andra vicetalman i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ersättare i Justeringsman
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Kulturutskottet
  2001-04-04 – 2003-03-26
 • Vice ordförande i Lagutskottet
  2001-04-04 – 2003-03-26
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2001-04-04 – 2003-03-26
 • Ledamot i Ålands lagting
  2001-04-02 – 2003-03-26
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  1999-11-01 – 2001-03-28
 • Övriga uppdrag

 • Lantråd i Ålands landskapsstyrelse
  1995-11-23 – 1999-12-01
 • Talman i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Talman i Presidiet
  1995-11-01 – 1995-11-22
 • Talman i Presidiet
  1994-03-23 – 1994-10-31
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1994-03-23 – 1994-04-06
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1991-11-01 – 1994-04-06
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1991-11-01 – 1994-03-23
 • Medlem i Nordiska rådet
  1991-11-01 – 1992-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1991-11-01 – 1992-10-31
 • Ersättare i Nordiska rådet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Vice ordförande i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Nordiska rådet
  1984-11-01 – 1987-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ordförande i Finansutskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  1982-11-01 – 1983-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1982-11-01 – 1983-10-31
 • Andra vicetalman i Presidiet
  1982-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1981-11-01 – 1982-10-31
 • Vice ordförande i Finansutskottet
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1979-11-01 – 1983-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1979-11-01 – 1981-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.