Plenum den 1 juni 2005 kl 1715

PLENUM den 1 juni 2005 kl. 17.15.

ANDRA VICE TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Viveka Eriksson, ltl Gun Carlson, ltl Peter Grönlund, ltl Anders Eriksson, vtm Barbro Sundback, ltl Jan-Erik Mattsson, ltl Roger Eriksson, ltl Mats Perämaa, ltl Katrin Sjögren, ltl Henrik Lagerberg, ltl Gun-Mari Lindholm och ltl Ronald Boman).

18 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 1:

 

 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2004-2005 angående ändring av lagstiftning om vattenkvalitet. (FR 5/2004-2005).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen i var för sig i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälsovården för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är i morgon torsdagen den 2 juni kl. 9.30. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.17.20).

 

Originalfil