Plenum den 1 juni 2007 kl. 14.50

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 1 juni 2007 kl. 14.50.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Gun Carlson, ltl Torbjörn Eliasson, ltl Peter Grönlund, ltl Dennis Jansson, ltl Anders Eriksson, ltl Fredrik Lindqvist, ltl Anne-Helena Sjöblom, vtm Viveka Eriksson, ltl Henry Lindström, ltl Ragnar Erlandsson, ltl Veronica Thörnroos, ltl Katrin Sjögren, ltl Henrik Lagerberg, ltl Göte Winé, ltl Gun-Mari Lindholm, ltl Danne Sundman och ltl Ronald Boman.

13 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 7/2006-2007 angående ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. (FR 26/2006-2007).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 4.6. Godkänt.

 

 

Lagtingets nästa plenum infaller måndagen den 4 juni kl.13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.55).

 

 

Originalfil