Plenum den 1 november 2001 kl. 15:30

Protokoll

 • PLENUM den 1 november 2001 kl. 15.30.

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Perämaa, ltl Andersson och Wiklöf).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet.

   

  Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar till Nordiska rådet och personliga ersättare för dem skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 2 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november. .

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande nr 5/2000-2001 om revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2000.

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 7.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Finansutskottets betänkande nr 6/2000-2001 om överföring av förvaltningsuppgifter på andra organ än myndigheter. (FR nr 13/2000-2001).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 7.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 4:

   

  Finansutskottets betänkande nr 7/2000-2001 angående landskapsrevisorernas berättelse för år 2000. (RB 2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs onsdagen den 7.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 5:

   

  Kulturutskottets betänkande nr 10/2000-2001 angående institut eller forum för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier. (HM nr 2/2000-2001).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 12.11. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 6: 

   

  Kulturutskottets betänkande nr 11/2000-2001 angående ungdomspolitiskt program. (HM 17/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till den 7.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 7:

   

  Kulturutskottets betänkande nr 12/2000-2001 angående kulturpolitiskt program om kulturarvet och kulturmiljön. (HM nr 27/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till den 14.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 8:

   

  Stora utskottets betänkande nr 2/2000-2001 angående fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna. (FR nr 14/2000-2001).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 5.11. Godkänt. 

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd. (FR nr 1/2001-2002).

   

  Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling måndagen den 5.11. Godkänt.

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av renhållningslagen. (FR nr 2/2001-2002).

   

  Talmannen föreslår att ärendet kommer att upptas till behandling den 5.11. Godkänt.

   

   

  Landskapsstyrelsens vid lagtingsåret 2000-2001 enligt 32 § lagtingsordningen avgivna redogörelse för tiden 1.11.1999-31.10.2000 jämte självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2000-2001).

   

  Tidpunkt för när ärendet tas upp meddelas senare.

  Lagtingets nästa plenum hålls inkommande måndag den 5.11. klockan 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 15.38).