Plenum den 1 november 2007 kl. 15.30

PLENUM den 1 november 2007 kl. 15.30.  

FÖRSTA VICE TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Gunnar Jansson).

29 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras ärende nr 1:

 

Meddelande om tiden för val av

                      - lagtingets utskott

- självstyrelsepolitiska nämnden

                      - medlemmar i kanslikommissionen

                      - justeringsmännen samt

                      - representanter i Nordiska rådet

 

Meddelas:

 

- att kandidatlistor för val av i 34 § lagtingsordningen nämnda utskott skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av tre justeringsmän jämte ersättare skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november,

 

- att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas senast fredagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november.

 

Talmannen meddelar samtidigt att samtliga nämnda val förrättas för valperioden 2007-2011, förutom valet av medlemmar i Nordiska rådet som avser arbetsåret 2007-2008.

Antecknas.

 

 

Föredras ärende nr 2:

 

Fastställande av antalet medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. (V 2/2007-2008).

 

Talmannen meddelar att lagtinget i början av valperioden enligt 11 § i arbetsordningen på förslag av presidiet skall fastställa  antalet ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har för det val som förrättas för valperioden 2007-2011 beslutat föreslå samma antal som hittills, dvs. att sex ledamöter och fem ersättare utses. Kan förslaget omfattas av lag­tinget? Förslaget omfattat.

 

 

Föredras ärende nr 3:

 

Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet samt stora utskottet. (V 2/2007-2008).

 

För val av ersättare valperioden 2007-2011 i lagutskottet, finansut­skottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskot­tet och juster­ingsutskottet föreslår presidiet med stöd av 57  § arbets­ord­ningen att i specialutskotten fyra ersättare och i juster­ings­utskottet tre ersättare skall utses. Kan förslaget omfattas? Förslaget omfattat.

 

För val av ersättare i stora utskottet föreslås att fem ersättare utses. Kan även detta förslag godkännas? Förslaget godkänt.

 

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 5 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.36).

 

Originalfil