Plenum den 1 november 2010 kl. 15.15

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 1 november 2010 kl. 15.15

Plenum börjar. 1

Meddelanden. 1

Bordläggning. 1

1   Förslag till lag om ändring av 59a § självstyrelselagen  för Åland

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)

För kännedom... 1

2   Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och EG

Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011)

3   Tolkningstjänster

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

4   Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 24 ledamöter är närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Johan Ehn, Fredrik Karlström och Folke Sjölund på grund av deltagande i Nordiska rådets session i Reykjavik.  Lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl anhåller pga av sjukdom om befrielse. Beviljas.

Meddelanden

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2010-2011.

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdagen den 2 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum på onsdag den 3 november 2010.

Meddelas vidare att landskapsregeringens svar på EF 15/2009-2010 kommer att ges vid plenum onsdagen den 3 november 2010 medan svaren på frågorna 14 och 16/2009-2010 ges vid plenum den 8 november 2010.

Bordläggning

1      Förslag till lag om ändring av 59a § självstyrelselagen för Åland

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 3.11.2010. Godkänt.

För kännedom

2      Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och EG

Republikens presidents framställning (RP 1/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 3.11.2010.

3      Tolkningstjänster

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 3.11.2010.

4      Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 3.11.2010.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen 3.11.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.20)

Originalfil