Plenum den 10 juni 2019 kl. 13.20

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 10 juni 2019 kl. 13.20

Plenum börjar 1

Första behandling. 1

1    Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

Plenum slutar 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler lagtingsledamoten Tage Silander om frånvaro på grund av annat förtroendeuppdrag.

Lagtingsledamoten Petri Carlsson anmäler om frånvaro från plenum under denna vecka på grund av privata angelägenheter. 

23 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Första behandling

1        Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Förslag om att lagförslagen ska förkastas i sin helhet läggs i samband med ärendets andra behandling.  

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 12 juni 2019 klockan 13.00.  Plenum är avslutat.

Originalfil