Plenum den 11 december 2006 kl. 13.25

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 11 december 2006 kl. 13.25.

FÖRSTAVICE TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

 

Föredras för första behandling ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 4/2006-2007 om godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2006-2007).

 

Först tillåts allmän diskussion. Efter avslutad diskussion kan enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Inget förslag om remiss.

 

Ärendets första behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är är i dag kl.13.35.  Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.27).

 

 

 

 

 

 

Originalfil